🎈Switch to a yearly subscription and save 10% for a year!


Loading...

Summary

"10-20 de ore" 8
"> 30 de ore" 9
"20-30 de ore" 12
"0-10 de ore" 8
"inexistent" 3

Loading...

Summary

"10-20 de ore" 11
"> 30 de ore" 6
"20-30 de ore" 11
"0-10 de ore" 8
"inexistent" 4

Loading...

Summary

"deloc" 4
"foarte bun" 7
"bun" 17
"categoric nu" 3
"indiferent" 9

Loading...

Summary

"ziare tipărite și electronice și rețelele sociale" 10
"toate mediile de promovare" 10
"ziare tipărite distribuite intern" 4
"deloc" 1
"ziare cu tiraj larg" 3
"" 1
"https://www.afm.ro" 7
"toate mediile sociale(Facebook etc.), TV, presa scrisa, site-uri instituționale" 4

Loading...

Summary

"indiferent" 9
"total de acord" 12
"de acord" 15
"nu sunt de acord în anumite privințe" 3
"sunt total în dezacord" 1

Loading...

Summary

"regionale" 5
"internationale" 5
"nationale" 15
"locale" 5
"nu" 10

Loading...

Summary

"avansat (Ex: controlul monitorizării zilnice și gestionării Sistemului Solar folosind software, foi de calcul avansate, întreținerea datelor istorice, printre altele)" 10
"foarte avansat (Ex: sisteme de management al producției de energie, sisteme de management al energiei certificabile, tehnici de eficiență energetică, optimizare și modelare matematică, printre altele)" 7
"intermediar (de exemplu, foi de calcul electronice simple, sisteme slab interconectate, standardizare scăzută a datelor)" 11
"inexistent" 6
"simplu (de exemplu, formulare și controale manuale și informații standardizate)" 6

Loading...

Summary

"regional" 8
"international" 6
"national" 14
"local" 5
"inexistent" 5
"" 2

Loading...

Summary

"similar cu media generală" 13
"ușor și prompt" 7
"peste media generală" 13
"sub media generală" 4
"la distanță, constituind un factor critic" 3

Loading...

Summary

"100 km" 7
"30 km" 17
"50 km" 11
"200 km" 3
"> 200 km" 2

Loading...

Summary

"moderat" 12
"foarte înalt" 7
"înalt" 18
"scăzut" 1
"foarte scăzut" 2

Loading...

Summary

"scăzut" 3
"foarte înalt" 4
"înalt" 20
"foarte scăzut" 1
"moderat" 12