🎈Switch to a yearly subscription and save 10% for a year!


Loading...

Summary

"> 30 de ore" 7
"inexistent" 2
"10-20 de ore" 4
"20-30 de ore" 1

Loading...

Summary

"20-30 de ore" 4
"> 30 de ore" 3
"inexistent" 2
"0-10 de ore" 4
"10-20 de ore" 1

Loading...

Summary

"indiferent" 5
"foarte bine" 2
"categoric nu" 2
"nu" 1
"bine" 4

Loading...

Summary

"ziare tipărite distribuite intern" 1
"toate mediile de promovare sunt atinse printr-o strategie de marketing" 5
"inexistent" 1
"ziare cu tiraj larg" 4
"ziare tipărite și electronice, site-ul companiei și rețelele sociale" 3

Loading...

Summary

"indiferent" 3
"total de acord" 8
"de acord" 2
"nu sunt de acord în anumite privințe" 1

Loading...

Summary

"regional" 4
"international" 3
"inexistent" 3
"national" 3
"local" 1

Loading...

Summary

"avansat (Ex: controlul monitorizării zilnice și gestionării Sistemului Solar folosind software, foi de calcul avansate, întreținerea datelor istorice, printre altele)" 3
"foarte avansat (Ex: sisteme de management al producției de energie, sisteme de management al energiei certificabile, tehnici de eficiență energetică, optimizare și modelare matematică, printre altele)" 7
"inexistent" 1
"intermediar (de exemplu, foi de calcul electronice simple, sisteme slab interconectate, standardizare scăzută a datelor)" 3

Loading...

Summary

"regional" 5
"international" 3
"inexistent" 1
"national" 4
"local" 1

Loading...

Summary

"ușor și prompt" 4
"sub media generală" 2
"peste media generală" 3
"similar cu media generală" 4
"" 1

Loading...

Summary

"100 km" 5
"30 km" 4
"50 km" 3
"200 km" 1
"> 200 km" 1

Loading...

Summary

"foarte înalt" 5
"foarte scăzut" 2
"moderat" 4
"scăzut" 3

Loading...

Summary

"moderat" 5
"foarte înalt" 3
"foarte scăzut" 3
"scăzut" 2
"înalt" 1